ఈ బుక్ - యోగ తారావళి (ఆది శంకరాచార్య విరచిత) ( తెలుగు )

In stock
SKU
YT-TE-E-019
₹25.00
Publisher & Author
Preview Ebook
Preview EBook before Purchase
యోగోపనిషత్తులను శంకరులు స్పృశించక పోయినప్పటికీ యోగ సారమనబడే ఈ చిన్ని గ్రంధమును రచించినట్టు తెలుస్తున్నది. అయితే దీనిలో కూడా ఆసన ప్రాణాయామాది క్రియల జోలికి ఆయన పోకుండా సరాసరి బంధత్రయము, కేవలకుంభకముల నుండి మొదలుపెట్టి నిర్వికల్ప సమాధి వరకూ వివరించారు.
Download
యోగోపనిషత్తులను శంకరులు స్పృశించక పోయినప్పటికీ యోగ సారమనబడే ఈ చిన్ని గ్రంధమును రచించినట్టు తెలుస్తున్నది. అయితే దీనిలో కూడా ఆసన ప్రాణాయామాది క్రియల జోలికి ఆయన పోకుండా సరాసరి బంధత్రయము, కేవలకుంభకముల నుండి మొదలుపెట్టి నిర్వికల్ప సమాధి వరకూ వివరించారు.
More Information
పుస్తకం టైప్ ఈ-బుక్ ఫర్ సేల్
పుటలు 34
రచయిత రూపెనగుంట్ల సత్యనారాయణ శర్మ
Write Your Own Review
You're reviewing:ఈ బుక్ - యోగ తారావళి (ఆది శంకరాచార్య విరచిత) ( తెలుగు )
We found other products you might like!