తెలుగు ఈ బుక్ : వైద్య జ్యోతిష్యం (మొదటి భాగం) {నూరు ఉదాహరణ జాతకముల వివరణలతో}

In stock
SKU
VJ1-TE-E-030
₹250.00
Publisher & Author
Preview eBook before purchase
Preview eBook before purchase

హోమియోపతి సృష్టికర్త అయిన డా|| శామ్యూల్ హన్నేమాన్ తన పుస్తకం 'ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్' లో 'సరిగా తీసుకోబడిన ఒక కేసుతో ఆ రోగం సగం నివారణ జరిగినట్లే' అంటారు. అదే విధంగా, మనం ఒక జాతకచక్రపు రహస్యాన్ని సరిగ్గా విప్పగలిగితే, రోగంతో మనం చేయబోయే యుద్ధంలో సగం విజయాన్ని ఇప్పటికే సాధించినట్లే అవుతుంది. అప్పుదు మన ఆయుధాలను సిద్ధం చేసుకుని అది మనల్ని ఎదుర్కొనే సమయం కోసం మనం సిద్ధంగా ఉండవచ్చు.

Download .acsm format eBook
హోమియోపతి సృష్టికర్త అయిన డా|| శామ్యూల్ హన్నేమాన్ తన పుస్తకం 'ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్' లో 'సరిగా తీసుకోబడిన ఒక కేసుతో ఆ రోగం సగం నివారణ జరిగినట్లే' అంటారు. అదే విధంగా, మనం ఒక జాతకచక్రపు రహస్యాన్ని సరిగ్గా విప్పగలిగితే, రోగంతో మనం చేయబోయే యుద్ధంలో సగం విజయాన్ని ఇప్పటికే సాధించినట్లే అవుతుంది. అప్పుదు మన ఆయుధాలను సిద్ధం చేసుకుని అది మనల్ని ఎదుర్కొనే సమయం కోసం మనం సిద్ధంగా ఉండవచ్చు.
More Information
పుస్తకం టైప్ ఈ-బుక్ ఫర్ సేల్
పుటలు 314
రచయిత రూపెనగుంట్ల సత్యనారాయణ శర్మ
Write Your Own Review
You're reviewing:తెలుగు ఈ బుక్ : వైద్య జ్యోతిష్యం (మొదటి భాగం) {నూరు ఉదాహరణ జాతకముల వివరణలతో}